แบบคำขอสถานพยาบาล » แบบตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

แบบตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

11 September 2019
4925   0


ดาวน์โหลดเอกสารแบบตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
(จำนวน 11 สาขา) ได้จากลิงค์ด้านล่างนี้ ⇓
1.Std_Health Facility Act
2.Std_Medical
3. Std_Dental
4. Std_Nursing
5.Std_Pharmaceutical
6. Std_Medical technology
7. Std_Radiology
8.Std_Physical therapy
9. Std_ Equipments and management
10. Std_Building
11. Std_Enviroment