ข่าวประชาสัมพันธ์ » กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสถานพยาบาล และทีมงาน ตรวจประเมินสถานที่ ซึ่งขออนุมัติเป็นสถานพยาบาลให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโควิด 19 (COVID-19) ณ โรงแรม คลาสสิค สุขุมวิท

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสถานพยาบาล และทีมงาน ตรวจประเมินสถานที่ ซึ่งขออนุมัติเป็นสถานพยาบาลให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโควิด 19 (COVID-19) ณ โรงแรม คลาสสิค สุขุมวิท

14 June 2021
1001   0