ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » ประกาศสอบ/ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ » ขั้นตอนการอบรมและทดสอบความรู้ สาขาการกำหนดอาหาร (กรณีบุคคลตามมาตรา 13 วรรค 2)

ขั้นตอนการอบรมและทดสอบความรู้ สาขาการกำหนดอาหาร (กรณีบุคคลตามมาตรา 13 วรรค 2)

18 August 2021
10232   0

ระเบียบการอบรมและทดสอบความรู้ฯ คลิกที่นี่
ขั้นตอนการอบรมความรู้ คลิกที่นี่
ขั้นตอนการซ้อมการทดสอบและการทดสอบ คลิกที่นี่

ขอให้ผู้เข้าอบรมและทดสอบความรู้ฯ ทุกท่าน โปรดอ่านและทำความเข้าใจในระเบียบและขั้นตอนการอบรมและทดสอบความรู้ฯ อย่างละเอียด เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองในการอบรมและทดสอบความรู้ฯ

หมายเหตุ: การสอบไม่มีการเปิดกล้อง

หากมีข้อสงสัยติดต่อที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการประกอบโรคศิลปะ 02-193-7079 (ในวันและเวลาราชการ)