ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » ประกาศฯ ผลการพิจารณาผู้มีสิทธิสอบความรู้ฯ เพิ่มเติม และการเข้ารับการฝึกใช้โปรแกรมการสอบแบบออนไลน์ (การซ้อมสอบ) สาขารังสีเทคนิคประจำปี 2564

ประกาศฯ ผลการพิจารณาผู้มีสิทธิสอบความรู้ฯ เพิ่มเติม และการเข้ารับการฝึกใช้โปรแกรมการสอบแบบออนไลน์ (การซ้อมสอบ) สาขารังสีเทคนิคประจำปี 2564

10 September 2021
3467   0

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค เรื่อง ผลการพิจารณาผู้มีสิทธิสอบความรู้ฯ เพิ่มเติม และการเข้ารับการฝึกใช้โปรแกรมการสอบแบบออนไลน์ (การซ้อมทดสอบ) การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค ประจำปี 2564 คลิกที่นี่

ขั้นตอนการซ้อมสอบ และเข้าสอบออนไลน์ คลิกที่นี่