ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค เรื่องขั้นตอนการเข้าสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนฯ ประจำปี 2564

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค เรื่องขั้นตอนการเข้าสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนฯ ประจำปี 2564

15 September 2021
939   0

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค เรืาอง ขั้นตอนการเข้าสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค ประจำปี 2564

คลิกที่นี่ ประกาศขั้นตอนการสอบออนไลน์ รังสีเทคนิค 15 กย FN

คลิกที่นี่ ขั้นตอนการเข้าสอบรังสีเทคนิค