ข่าวประชาสัมพันธ์ » การดำเนินการรายงานข้อมูลกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

การดำเนินการรายงานข้อมูลกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

17 September 2021
316   0

ช่องทางการรายงานข้อมูลผ่านระบบ Co-ward กระทรวงสาธารณสุข

คลิก >> คู่มือการรายงานข้อมูลผ่านระบบ Co-ward กระทรวงสาธารณสุข << คลิก

 

>> ช่องทางการรายงานสถานการณ์เตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยโรคโควิด 19 ในโรงพยาบาลหลักและรายงานเตียงของโรงพยาบาลสนาม หรือ Hospitel ในระบบรายงานเตียงกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ <<

 

สอบถาม ID และ Password ได้ทาง https://lin.ee/mPbBvWK 

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางการแพทย์ของสถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนเฉพาะกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))