ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค เรื่องผลการพิจารณาผู้สอบผ่านเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะฯ ประจำปี 2564

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค เรื่องผลการพิจารณาผู้สอบผ่านเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะฯ ประจำปี 2564

23 September 2021
1658   0

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค เรื่องผลการพิจารณาผู้สอบผ่านเพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค ประจำปี 2564 และการอนุมัติขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค คลิกที่นี่ผลสอบ64 (เว็บ)

*หมายเหตุ* การแจ้งรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค ประจำปี 2564 จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายหลัง ขอให้ผู้สอบผ่านฯ ติดตามประกาศฯ จากเว็บไซต์กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะเป็นระยะ