ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » แจ้งรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ประจำปี 2564

แจ้งรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ประจำปี 2564

5 October 2021
673   0

สามารถรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ชั้น 1 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (ถ.สาธารณสุข 8) อ.เมือง จ.นนทบุรี คลิกที่นี่