ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » แจ้งขั้นตอนการเข้าสอบออนไลน์ สาขากิจกรรมบำบัด ปี 2564

แจ้งขั้นตอนการเข้าสอบออนไลน์ สาขากิจกรรมบำบัด ปี 2564

7 October 2021
302   0

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะขอแจ้งขั้นตอนการเข้าระบบสอบออนไลน์สาขากิจกรรมบำบัด ปี 2564

ขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่านโปรดศึกษาขั้นตอนดังกล่าว

*ทั้งนี้ ในวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564  ซึ่งเป็นวันซ้อมสอบ  ผู้เข้าสอบจะเห็นรายวิชาสอบตามกำหนดการซ้อมสอบที่ได้แจ้งไว้นะคะ

**ในวันสอบจริง (วันเสาร์ที่ 16  ตุลาคม 2564 ) รายวิชาในโปรแกรมสอบ จะปรากฎตามกำหนดการของวันสอบจริงค่ะ**

คลิกที่นี่ !! ขั้นตอนการเข้าสอบออนไลน์ กิจกรรมบำบัด