ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » ประกาศผลการสอบความรู้ฯ สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ปี 2564

ประกาศผลการสอบความรู้ฯ สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ปี 2564

7 October 2021
801   0

ประกาศผลการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ประจำปี 2564

คลิกที่นี่ !!ประกาศผลการสอบ ทห. ปี 64