ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » ประกาศแจ้งรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค ประจำปี 2564

ประกาศแจ้งรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค ประจำปี 2564

15 October 2021
3287   0

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะได้จัดทำใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค ให้แก่ผู้สอบผ่านและได้รับการขึ้นทะเบียนฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิกที่นี่ประกาศแจ้งรับใบอนุญาตสาขารังสีเทคนิค 2564