ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » ประกาศผลสอบความรู้ฯ สาขากิจกรรมบำบัด ประจำปี 2564

ประกาศผลสอบความรู้ฯ สาขากิจกรรมบำบัด ประจำปี 2564

29 October 2021
1403   0

ประกาศผลการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประุกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบำบัด ประจำปี 2564

คลิกที่นี่ 64ประกาศผลสอบ กบ