ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » ประกาศสอบ/ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ » ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก เรื่อง การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ประจำปี 2564

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก เรื่อง การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ประจำปี 2564

1 November 2021
1655   0

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก
เรื่อง การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ประจำปี 2564 คลิกที่นี่

สอบข้อเขียนวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564
สอบสัมภาษณ์วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564