ข่าวประชาสัมพันธ์ » ผู้รับใบอนุญาตสามารถชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุฯ แทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ได้ตั้งแต่ 22 พ.ย. 64 เป็นต้นไป

ผู้รับใบอนุญาตสามารถชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุฯ แทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ได้ตั้งแต่ 22 พ.ย. 64 เป็นต้นไป

17 November 2021
461   0