ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » ผลการสอบข้อเขียนของผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก ประจำปี 2564

ผลการสอบข้อเขียนของผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก ประจำปี 2564

18 November 2021
1548   0

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก เรื่อง ผลการสอบข้อเขียนของผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก ประจำปี 2564 คลิกที่นี่

สอบสัมภาษณ์วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564