ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » ประกาศสอบ/ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ » ผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก ประจำปี 2564 และการอนุมัติขึ้นทะเบียน เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก

ผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก ประจำปี 2564 และการอนุมัติขึ้นทะเบียน เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก

30 November 2021
2145   0

ผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก ประจำปี 2564 และการอนุมัติขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก คลิกที่นี่

หมายเหตุ : กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะกำลังดำเนินการจัดทำใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิกให้แก่ผู้สอบผ่านทั้ง 74 คน หากดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อใด จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ที่ https://mrd-hss.moph.go.th