ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » แจ้งรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก ประจำปี 2564

แจ้งรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก ประจำปี 2564

15 December 2021
1556   0

แจ้งรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก ประจำปี 2564 ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ชั้น 1 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (ถ.สาธารณสุข 8) อ.เมือง จ.นนทบุรี คลิกที่นี่