ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » ประกาศสอบ/ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ » ประกาศคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน ด้านการพิจารณาขึ้นทะเบียนและจัดสอบความรู้ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติในการสอบ ขั้นตอนและวิธีการสอบออนไลน์ และระเบียบปฏิบัติในการซ้อมสอบ การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์

ประกาศคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน ด้านการพิจารณาขึ้นทะเบียนและจัดสอบความรู้ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติในการสอบ ขั้นตอนและวิธีการสอบออนไลน์ และระเบียบปฏิบัติในการซ้อมสอบ การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์

29 December 2021
1011   0

คณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน ด้านการพิจารณาขึ้นทะเบียนและจัดสอบความรู้ ขอทบทวนกำหนดการสอบความรู้ฯ และขั้นตอนระเบียบปฏิบัติในการสอบ ขั้นตอนและวิธีการสอบออนไลน์ และระเบียบปฏิบัติในการซ้อมสอบ การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับผู้สมัครที่มีสิทธิสอบรอบแรก และผู้สมัครที่มีสิทธิสอบรอบที่สอง ได้รับทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ขอให้ผู้มีสิทธิสอบทุกท่าน ศึกษาระเบียบปฏิบัติให้ครบถ้วน เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ ประกาศคณะอนุกรรมการฯขั้นทะเบียนจัดสอบ เรื่องระเบียยปฏิบัติในการ