ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » ประกาศสอบ/ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ » คู่มือการลงทะเบียน และขั้นตอนการเข้าสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์

คู่มือการลงทะเบียน และขั้นตอนการเข้าสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์

29 December 2021
1217   0

ขอให้ผู้ที่มีสิทธิสอบความรู้ในรอบแรก และรอบที่สอง ในการสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โปรดศึกษาคู่มือให้ละเอียด เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการสอบ

ดาวน์โหลดเอกสาร โปรดคลิ้กที่นี่ 1. คู่มือขั้นตอนการลงทะเบียน 2. คู่มือขั้นตอนการเข้าสอบความรู้แพทย์แผนจีน