ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพสาขาการกำหนดอาหารและวิธีการใช้สิทธิเลือกตั้ง

ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพสาขาการกำหนดอาหารและวิธีการใช้สิทธิเลือกตั้ง

6 January 2022
411   0

ประกาศคณะอนุกรรมการวิชาชีพอำนวยการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพสาขาการกำหนดอาหาร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพสาขาการกำหนดอาหาร คลิกที่นี่

เอกสารแนะนำตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ สาขาการกำหนดอาหาร คลิกที่นี่

คู่มือใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ สาขาการกำหนดอาหาร โดยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการกำหนดอาหารสามารถเข้าใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพได้ตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค. 65 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 7 ก.พ. 65 เวลา 16.00 น. คลิกที่นี่