ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » ประกาศสอบ/ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ » ประกาศคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน ด้านการพิจารณาขึ้นทะเบียนและจัดสอบความรู้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์

ประกาศคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน ด้านการพิจารณาขึ้นทะเบียนและจัดสอบความรู้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์

7 January 2022
3619   0

คณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน ด้านการพิจารณาขึ้นทะเบียนและจัดสอบความรู้ ได้พิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบได้ที่นี่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบออนไลน์

 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิสอบทุกท่านลงทะเบียนยืนยันการเข้าสอบ http://register.hss.moph.go.th/tcm  ในวันที่ 11-14 มกราคม 2565 เท่านั้น หากท่านไม่ลงทะเบียนในระยะเวลาที่กำหนด ท่านจะไม่มีสิทธิทั้งซ้อมสอบและสอบจริง