ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » ประกาศสอบ/ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ » ประกาศคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน ด้านการพิจารณาขึ้นทะเบียนและจัดสอบความรู้ เรื่อง การแก้ไขรายละเอียดการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ประจำปี 2564

ประกาศคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน ด้านการพิจารณาขึ้นทะเบียนและจัดสอบความรู้ เรื่อง การแก้ไขรายละเอียดการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ประจำปี 2564

21 January 2022
1216   0

คณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน ด้านการพิจารณาขึ้นทะเบียนและจัดสอบความรู้ ได้ออกประกาศการแก้ไขรายละเอียดการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ โรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ประจำปี 2564 ดังต่อไปนี้

  1. อนุญาตให้นำกระดาษ A4 เปล่าจำนวน 1 แผ่น พร้อมดินสอเขียนจำนวน 1 แท่ง เข้าสอบได้ทุกหมวดวิชา
  2. หมวดวิชาการประเมินทักษะและหัตถการการแพทย์แผนจีน สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาจีนตอบได้โดยไม่มีผลต่อคะแนน

3.การเพิ่มเวลาในการสอบหมวดวิชาการประเมินทักษะและหัตถการการแพทย์แผนจีน

อ่านประกาศ คลิ้ก ประกาศอนุแก้ไขรายละเอียดสอบแพทย์จีน64