ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » QR Code ลิงก์เข้าร่วมอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนจีน ผ่านระบบออนไลน์ ไมโครซอฟทีม วันที่ 26-27 พค.65 เวลา 08.00 -16.30 น.

QR Code ลิงก์เข้าร่วมอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนจีน ผ่านระบบออนไลน์ ไมโครซอฟทีม วันที่ 26-27 พค.65 เวลา 08.00 -16.30 น.

6 May 2022
576   0

ผู้ช่วยแพทย์แผนจีนโปรดคลิกเข้าร่วมการอบรม

ลิงก์เข้าร่วมอบรม คลิก  https://moph.cc/7E58elEto

การอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยแพทย์แผนจีน ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams) ระหว่างวันที่ 26-27 พ.ค.2565 โปรดคลิกที่ลิงก์ข้อความ หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง

จะเปิดระบบเฉพาะวันซ้อมอบรม วันที่ 17 พค.65 เวลา 13.30 น. และวันอบรมจริง วันที่ 26-27 พค.65 เวลา 08.00 – 16.30 น.