ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » ผู้ช่วยแพทย์แผนจีนโปรดรับชมคลิปสอนเข้าอบรมออนไลน์ด้วยไมโครซอฟทีม

ผู้ช่วยแพทย์แผนจีนโปรดรับชมคลิปสอนเข้าอบรมออนไลน์ด้วยไมโครซอฟทีม

10 May 2022
302   0

โปรดรับชม คลิปสอนเข้าอบรมออนไลน์ด้วยไมโครซอฟทีม (อบรมผู้ช่วยแพทย์แผนจีน 26-27 พ.ค.65)

โปรดคลิก https://youtu.be/Jrj-KEVzOaE

วันที่ 17 พ.ค.65  เวลา 1.30 น. เปิดให้ทดสอบเข้าระบบ

ลิงก์เข้าร่วมอบรม คลิก  https://moph.cc/7E58elEto

หนังสือเชิญอบรมคลิก หนังสือ เชิญผู้ช่วยจีน 26-27 พค.65.doc