ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » การศึกษาต่อเนื่องฯ » ประกาศ หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง สาขารังสีเทคนิค

ประกาศ หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง สาขารังสีเทคนิค

20 May 2022
1032   0

ประกาศ หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง สาขารังสีเทคนิค

คลิกที่นี่ >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_5Ha5tZeRTgCK8d5-Rk6k85-9ECG7-euSd7a3SsUmik/edit?usp=sharing

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค พ.ศ. 2563 คลิกที่นี่  >>  ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค เรื่องหลักเกณฑ์การต่ออายุ

ติดต่อสอบถามได้ที่ 021937079

หมายเหตุ 1. ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

                  2. กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะสรุปข้อมูลจากสถาบันที่จัดกิจกรรมที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพและส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมมายังกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ