ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » ประกาศสอบ/ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ » การรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการกำหนดอาหาร ประจำปี 2565 และการรับรองสถาบันการศึกษา

การรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการกำหนดอาหาร ประจำปี 2565 และการรับรองสถาบันการศึกษา

7 June 2022
11195   0

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการกำหนดอาหาร เรื่อง การรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการกำหนดอาหาร ประจำปี 2565 คลิกที่นี่

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการกำหนดอาหาร เรื่อง การรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาสาขาการกำหนดอาหาร คลิกที่นี่