ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » แจ้ง ขอเปลี่ยนที่อยู่

แจ้ง ขอเปลี่ยนที่อยู่

12 February 2020
1306   0

แจ้ง ขอเปลี่ยนที่อยู่ผู้ประกอบโรคศิลปะ

ผู้ประกอบโรคศิลปะ สามารถขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ได้ โดย กรอกแบบฟอร์ม และแนบหลักฐาน คือ
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
****ลงนามรับรองสำเนาเอกสาร ****
ทั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดส่งเอกสารในการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ วาระ 2564 – 2568 เท่านั้น ไม่รวมถึงการทำธุรกรรมอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบแทน ใบแปล

คลิกที่นี่ https://bit.ly/37iE0ac

หมายเหตุ – ท่าน สามารถเปลี่ยนที่อยู่ทางช่องทางนี้ได้ ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เท่านั้น หากมีข้อสงสัยประสานมาที่ 02 1937079