ประกาศรับสมัครสอบ » ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ประจำปี 2564

25 February 2021
1619   0

การรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ประจำปี 2564

การรับสมัคร

1.ยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ (เว็บไซต์ https://mrd-hss.thaijobjob.com ) วันที่ 22-31 มีนาคม 2564

2.ยื่นคำร้องด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ชั้น 1 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ วันที่ 22 มีนาคม 2564-9 เมษายน 2564

วันสอบ

15-16 พฤษภาคม 2564

 

ติดตามรายละเอียดการสมัครสอบ ผ่านทางเว็บไซต์ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ช่วงประมาณกลางเดือนมีนาคม 2564