ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » ประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ วาระ พ.ศ. 2564 – 2568

ประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ วาระ พ.ศ. 2564 – 2568

1 March 2021
932   0

ประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ วาระ พ.ศ. 2564 - 2568

สาขากายอุปกรณ์ คลิกที่นี่

สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย คลิกที่นี่

สาขาการแพทย์แผนจีน คลิกที่นี่

สาขากิจกรรมบำบัด คลิกที่นี่

สาขาจิตวิทยาคลินิก คลิกที่นี่

สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก คลิกที่นี่

สาขารังสีเทคนิค คลิกที่นี่

ชี้แจงการจัดส่งเอกสารเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ คลิกที่นี่