ประกาศรับสมัครสอบ » ประกาศการรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ประจำปี 2564

ประกาศการรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ประจำปี 2564

17 March 2021
1026   0

ประกาศรับสมัครและสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ประจำปี 2564

สามารถศึกษารายละเอียดการสมัคร และกรอกเอกสารการสมัคร ตามประกาศนี้ https://mrd-hss.thaijobjob.com/