ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » แจ้งรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการกำหนดอาหาร ตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง

แจ้งรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการกำหนดอาหาร ตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง

25 March 2021
1559   0

แจ้งรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการกำหนดอาหาร
ตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาการกำหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๖๓
คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการกำหนดอาหาร ตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาการกำหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๖๓ คลิกที่นี่