ประกาศรับสมัครสอบ » การรับสมัครและการสอบความรู้ฯ เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก ปี 2564

การรับสมัครและการสอบความรู้ฯ เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก ปี 2564

5 April 2021
2047   0

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก
เรื่อง การรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขาจิตวิทยาคลินิก ประจำปี 2564 คลิกที่นี่