ข่าวประชาสัมพันธ์ » การตรวจควบคุมมาตรฐานและอนุมัติสถานพยาบาลที่ได้รับการยกเว้นฯ เป็นการชั่วคราว (โรงพยาบาลสนาม) 46 แห่ง (23 เมษายน 2564)

การตรวจควบคุมมาตรฐานและอนุมัติสถานพยาบาลที่ได้รับการยกเว้นฯ เป็นการชั่วคราว (โรงพยาบาลสนาม) 46 แห่ง (23 เมษายน 2564)

24 April 2021
114   0