ข่าวประชาสัมพันธ์ » กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสถานพยาบาล การตรวจอาคารสถานพยาบาล ณ จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสถานพยาบาล การตรวจอาคารสถานพยาบาล ณ จังหวัดเชียงใหม่

30 April 2021
34   0

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสถานพยาบาล ร่วมกับ

กองแบบแผน กองวิศวกรรมการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ตรวจอาคารสถานพยาบาล ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนแห่งใหม่ จำนวน ๑ แห่ง