ข่าวประชาสัมพันธ์ » กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสถานพยาบาล การตรวจเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนแห่งใหม่

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสถานพยาบาล การตรวจเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนแห่งใหม่

7 May 2021
29   0

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 กองสถานพยาบาล และการประกอบโรคศิลปะ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสถานพยาบาลร่วมกับกองแบบแผน กองวิศวกรรมการแพทย์

ตรวจอาคารสถานพยาบาลของบริษัท ศรัณย์การแพทย์ จำกัด กรุงเทพมหานครเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนแห่งใหม่