ข่าวประชาสัมพันธ์ » กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสถานพยาบาล และทีมงาน ตรวจประเมินสถานที่ ซึ่งขออนุมัติเป็นสถานพยาบาลให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโควิด 19 (COVID-19) ณ โรงแรมตรังกรุงเทพ

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสถานพยาบาล และทีมงาน ตรวจประเมินสถานที่ ซึ่งขออนุมัติเป็นสถานพยาบาลให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโควิด 19 (COVID-19) ณ โรงแรมตรังกรุงเทพ

18 May 2021
235   0