ข่าวประชาสัมพันธ์ » คณะทำงานตรวจประเมินสถานพยาบาลซึ่งได้รับการยกเว้นฯ (Hospitels) ชุดที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจประเมินเพื่อควบคุม กำกับ ติดตามการดำเนินงาน Hospitels ประจำวันที่ 18 พ.ค. 2564 จำนวน 3 แห่ง

คณะทำงานตรวจประเมินสถานพยาบาลซึ่งได้รับการยกเว้นฯ (Hospitels) ชุดที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจประเมินเพื่อควบคุม กำกับ ติดตามการดำเนินงาน Hospitels ประจำวันที่ 18 พ.ค. 2564 จำนวน 3 แห่ง

18 May 2021
184   0