ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » ประกาศสอบ/ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ » ประกาศผู้มีสิทธิสอบความรู้ฯ สาขาจิตวิทยาคลินิก ปี 2564

ประกาศผู้มีสิทธิสอบความรู้ฯ สาขาจิตวิทยาคลินิก ปี 2564

14 June 2021
639   0

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก
เรื่อง ผลการพิจารณาผู้มีสิทธิสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก ประจำปี 2564
คลิกที่นี่