ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ฯ สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ปี 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ฯ สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ปี 2564

25 June 2021
250   0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ปี 2564

ขอให้ผู้มีสิทธิสอบฯ ทุกท่าน  กรุณาตรวจสอบรายชื่อของตนและเลขประจำตัวสอบ กำหนดการสอบ และแนวทางในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ ด้วยค่ะ

64ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ปี 64