ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » ประกาศสอบ/ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ » แจ้งผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการกำหนดอาหารตามมาตรา 13 วรรคสอง แต่เอกสารประกอบการยื่นคำขอยังไม่ครบถ้วน

แจ้งผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการกำหนดอาหารตามมาตรา 13 วรรคสอง แต่เอกสารประกอบการยื่นคำขอยังไม่ครบถ้วน

30 June 2021
1771   0

แจ้งผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการกำหนดอาหารตามมาตรา 13 วรรคสอง แต่เอกสารประกอบการยื่นคำขอยังไม่ครบถ้วน ตามประกาศนี้ คลิกที่นี่