ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค เรื่อง ผลการพิจารณาผู้มีสิทธิสอบความรู้ฯ และเลื่อนการสอบฯ ประจำปี 2564

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค เรื่อง ผลการพิจารณาผู้มีสิทธิสอบความรู้ฯ และเลื่อนการสอบฯ ประจำปี 2564

8 July 2021
1715   0

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค เรื่อง ผลการพิจารณาผู้มีสิทธิสอบความรูเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค และเลื่อนการสอบความรู้ฯประจำปี 2564  คลิกที่นี่