ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » ประกาศเลื่อนการจัดสอบสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ปี 2564

ประกาศเลื่อนการจัดสอบสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ปี 2564

9 July 2021
249   0

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก เรื่อง เลื่อนการจัดสอบความรู้ฯ สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ปี 2564

64ประกาศเลื่อนสอบ