ข่าวสารกลุ่มการประกอบโรคศิลปะ » ประกาศสอบ/ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ » ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์ เรื่อง การรับสมัครและการสอบความรู้สาขากายอุปกรณ์ ประจำปี 2564

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์ เรื่อง การรับสมัครและการสอบความรู้สาขากายอุปกรณ์ ประจำปี 2564

14 July 2021
722   0

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์ เรื่อง การรับสมัครและการสอบความรู้สาขากายอุปกรณ์ ประจำปี 2564
ประกาศสอบฯกายอุปกรณ์64
ผู้ยื่นสามารถเข้าใช้งานได้ที่ https://bizportal.go.th/ เลือกธุรกิจ “สถานพยาบาล”
หรือ link ตรงเข้าการยื่นที่ url : https://service.bizportal.go.th/th/Apps/SingleForm/List3?bid=ELDERLYCARE&appList=%5B551%5D&viewName=PermitList